Onsite service

rextech engineering

Image


Onsite service

งานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไฮดรอลิค บริการงานด้าน Onsite service และ งานซ่อมสร้างระบบไฮดรอลิค โดยทีมช่างและวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน เพื่อให้บรรลุความต้องการของลูกค้าและสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน รวมถึงการควบคุมงบประมาณ และบริหารโครงการ

- งานภาครัฐ และ เอกชน

- งานด้านสถาบันทดสอบ และ วงการการศึกษา

- งานสร้างชุดทดสอบ หรือสื่อการสอน

- บริการวิเคราะห์ปัญหา และ แก้ไขปัญหาของเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค